Cách thức nạp tiền

Tìm hiểu các phương thức thanh toán khác nhau mà bạn có thể sử dụng để có thể tận hưởng trải nghiệm cá cược tại Dafabet. Vui lòng lưu ý các chi tiết tóm tắt trên biểu đồ và thông tin về nạp tiền và rút tiền dưới đây. Bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản của mình để có thể truy cập vào Trang Thu Ngân và thực hiện giao dịch gửi tiền.

 
Phương pháp Các loại tiền tệ được hỗ trợ & Mô tả Nạp tiền / Rút tiền
Tối thiểu / Tối đa
Thời gian xử lý
NẠP TIỀN VND, MYR, IDR, RMB, THB, KRW, INR

NHẤN XEM

Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
IDR 150,000 100,000,000 150,000 100,000,000
MYR 30 10,000 50 1,000,000
RMB 100 50,000 200 1,000,000
THB 300 50,000 500 1,000,000
VND 200,000 100,000,000 200,000 100,000,000
KRW 20,000 10,000,000 50,000 100,000,000
INR 1,000 300,000 300 340,000
Nạp tiền - trong vòng 5 phút
Rút tiền - 2 giờ
NẠP TIỀN MYR, THB

NHẤN XEM

Zoom Payments

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
MYR 300 50,000 - -
THB 30 20,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN VND, MYR, THB, IDR

NHẤN XEM

GoCash88

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
MYR 50 50,000 - -
THB 500 50,000 - -
VND 300,000 100,000,000 - -
IDR 200,000 100,000,000 - -
Tức thì
NẠP TIỀN VND

NHẤN XEM

Bpay

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
VND 200,000 300,000,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN VND

NHẤN XEM

Thẻ Cào Bpay

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
VND 200,000 5,000,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN EUR, GBP, INR, KRW, USD

NHẤN XEM

Skrill

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
EUR 10 75,000 10 75,000
USD 15 100,000 15 100,000
GBP 10 60,000 10 60,000
INR 500 1,500,000 1,000 1,500,000
KRW 16,000 100,000,000 16,000 100,000,000
Nạp tiền - Tức thì
Rút tiền - 2 giờ
NẠP TIỀN EUR, GBP, USD, INR

NHẤN XEM

Skrill - Credit Card

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
EUR 10 1,000 - -
GBP 8.29 829.07 - -
USD 15 100,000 - -
INR 675 67,500 - -
Nạp tiền - Tức thì
Rút tiền - 2 giờ
NẠP TIỀN USD, EUR, GBP, INR, RUB

NHẤN XEM

Neteller

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
USD 15 50,000 15 50,000
EUR 10 39,000 10 39,000
GBP 10 31,000 10 31,000
INR 500 3,075,250 1,000 3,075,250
RUB 250 300,000 850 3,000
Tức thì
NẠP TIỀN EUR, GBP, USD

NHẤN XEM

Skrill - Online Bank Transfer

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
EUR 10 1,000 - -
GBP 8.29 829.07 - -
USD 13.09 1,308.95 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN USD, PLN, EUR

NHẤN XEM

ecoPayz

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
USD 15 1,000 15 100,000
PLN 40 63,000 40 63,000
EUR 10 15,000 10 75,000
Tức thì
NẠP TIỀN USD, EUR, GBP, PLN

NHẤN XEM

Paysafe

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
USD 15 1,000 - -
EUR 10 1,000 - -
GBP 10 880 - -
PLN 40 1,000 - -
Tức thì
NẠP TIỀN USD, EUR, GBP, KRW

NHẤN XEM

Skill 1 Tap

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
USD 15 100,000 - -
EUR 10 75,000 - -
GBP 10 60,000 - -
KRW 16,000 100,000,000 - -
Tức thì
NẠP TIỀN INR

NHẤN XEM

Paisa Money

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
INR 1,030 300,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN Bitcoin, RMB & KRW

NHẤN XEM

Cubits

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
Bitcoin & KRW 20,000 10,000,000 - -
Bitcoin & RMB 100 77,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

Union Exchange Alipay

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 3,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

QuickPay Asia JDWallet

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 5,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

Jin Bi Deposits

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 5,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

PayCentral QQ

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 5,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

QuickPay Asia Unionpay

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 3,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

SecuDeposits QQ

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 5,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

E-Wallet Local Bank

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 50,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

Lotus Transfer

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 3,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

E-Wallet Card

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 20,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

QRPay Alipay

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 5,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

Win Wallet

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 49,999 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

Cash Royale QQ

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 3,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

E-Wallet Scan Wechat

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 3,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

QianPay QQ

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 5,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

E-Wallet Scan QQ

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 10,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

E-Wallet Scan Alipay

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 5,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

WeXpress

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 3,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

Scan2Pay Alipay

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 3,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

QuickPay Asia QQ

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 5,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

Cash Royale Alipay

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 3,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

Speedy Pay WeChat

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 1,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB, THB

NHẤN XEM

EasyPay168

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 50,000 - -
THB 300 30,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

EasyPay168 QQ

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 5,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

Union Secure

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 20,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

Union Secure WeChat

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 10 5,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

Cash Direct

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 35,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

XinBin Teller

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 50,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

Zhen Plus

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 20,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
DEPOSIT RMB, THB

NHẤN XEM

Cashbin WeChat

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 5,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

eTransfer Asia

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 50,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

Cai Fu Transfers

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 50,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB, THB, IDR

NHẤN XEM

Cash Royale

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 50,000 - -
THB 300 45,000 - -
IDR 100,000 25,000,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

QuickPay Asia

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 50,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

WePay

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 8,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

FuyuPay

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 5,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

WeeTransfer

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 5,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

AstroPay

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 50 50,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

KuaiPay

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 50,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

PayCentral

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 50,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

KuaiPay WeChat

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 1,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

ePay Direct

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 50,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

VYing WeChat

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 500 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

Uni Deposits WeChat

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 3,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

Uni Deposits

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 50,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

Aliteller

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 5,000
*(8:30-17:30)
1,000
*(17:30-8:30)
- -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

AliDeposit

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 3000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

QianPay

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 50,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

QianPay WeChat

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 5,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

ViPay Alipay

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 200 1,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

ViPay

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 49,999 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN RMB

NHẤN XEM

ViPay

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
RMB 100 1,000 - -
Nạp tiền - Tức thì
NẠP TIỀN IDR

NHẤN XEM

Fast Cash Asia

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
IDR 150,000 10,000,000 - -
Tức thì
NẠP TIỀN THB, IDR

NHẤN XEM

eCash Asia

Loại tiền Nạp tiền tối thiểu Nạp tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa
THB 300 50,000 - -
IDR 150,000 10,000,000 - -
Nạp tiền - Tức thì

CHÚ Ý

 

NẠP TIỀN

RÚT TIỀN

 1. Tạo một Tài khoản tiền thật và lựa chọn loại tiền mong muốn.
 2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và bấm vào nút Ngân Hàng để thực hiện giao dịch nạp tiền.
 3. Để biết thêm chi tiết về các phương thức thanh toán, bạn có thể liên hệ với Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7 của Dafabet .

CHÚ Ý:

 • Vui lòng lưu ý rằng, đối với các giao dịch nạp/ rút tiền được thực hiện thông qua thẻ tín dụng hoặc tài khoản Ví điện tử, thì các tài khoản này phải có cùng thông tin cá nhân như đã đăng ký trong tài khoản tại Dafabet. Không giao dịch của bên thứ ba nào được cho phép.
 • Bạn có thể theo dõi tình trạng yêu cầu tiền nạp và rút bằng cách nhấp vào nút Ngân hàng và chọn Lịch Sử Giao Dịch từ phần Thu Ngân.
 1. Thời gian xử lý giao dịch rút tiền là khác nhau tùy theo phương thức thanh toán.
 2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và bấm vào nút Ngân Hàng để thực hiện giao dịch rút tiền.
 3. Để biết thêm chi tiết về các phương thức thanh toán, bạn có thể liên hệ với Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7 của Dafabet.

CHÚ Ý:

 • Yêu cầu rút tiền được xem là "đang chờ xử lý" cho đến khi Dafabet bắt đầu xử lý giao dịch đó.
 • Vui lòng lưu ý rằng, đối với các giao dịch nạp/ rút tiền được thực hiện thông qua thẻ tín dụng hoặc tài khoản Ví điện tử, thì các tài khoản này phải có cùng thông tin cá nhân như đã đăng ký trong tài khoản tại Dafabet. Không giao dịch của bên thứ ba nào được cho phép.
 • Bạn có thể theo dõi trạng thái của yêu cầu nạp tiền và rút tiền bằng cách nhấp vào nút Ngân hàng và chọn Lịch Sử Giao Dịch trên trang Thu Ngân.

ERROR MESSAGE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 

Tới Thể Thao OW Tới Thể Thao Dafa

Trở về đầu trang